กราฟเส้นตรงครูทับทิม

…………….กราฟเส้น

……….1.สมการในรูป Ax + By + C = 0 เมื่อ x, y เป็นตัวแปร A, B และ C เป็นค่าคงตัว แล้ว A และ B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันจะได้สมการเส้นตรงซึ่งเรียกว่า สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
……….2.รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้น คือ y = ax + b

วิธีการเขียนกราฟ มีขั้นตอน ดังนี้

……1.วิธีการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ทำได้โดยการคำนวณจุด (a, b) บนระนาบจำนวนที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
……….1)จัดรูปสมการเส้นตรง Ax + By + C = 0 ให้อยู่ในรูป y = ax + b
……….2)กำหนดค่า x เป็นจำนวนใด ๆ แล้วหาค่า y โดยใช้ตาราง
……….3)นำค่าที่ได้จากตารางในข้อ 2) ไปเขียนจุดต่าง ๆ ในแกนของกราฟ
……….4)ลากเชื่อมจุดบนกราฟจะได้กราฟเส้นตรง
……2.กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร y = ax + b มีลักษณะของกราฟทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่
……….1)กรณี a > 0 และ b = 0
……….2)กรณี a > 0 และ b\neq 0
……….3)กรณี a < 0 และ b = 0
……….4)กรณี a < 0 และ b\neq 0
……….5)กรณี a = 0 และ b\neq 0
……….6)กรณี a = 0 และ b = 0
……3.กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเมื่อค่า a > 0 และ b = 0 กราฟของสมการทั้งหมด
จะผ่านจุด (0, 0) และเมื่อ a มากขึ้น กราฟของสมการจะทำมุมแหลมกับแกน X เมื่อวัดทวนเข็มนาฬิกาและมุมจะมีขนาดมากขึ้น เมื่อค่า a มากขึ้น
……4.กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมื่อค่า a > 0 และ b\neq0 กราฟของสมการที่มีค่าของ a เท่ากัน กราฟของสมการจะขนานกันและกราฟของสมการจะทำมุมแหลมกับแกน X เมื่อวัด
ทวนเข็มนาฬิกา และตัดแกน Y ที่จุด (0, b)

ตัวอย่างการเขียนกราฟศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

……มาดูคลิปการเขียนกราฟเพิ่มเติมซึ่งมี 2 คลิป(คลิปนี้เข้าใจง่ายๆมากๆ)ดูเลยค่ะ

.

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 26 สิงหาคม, 2016, in บทท่ี2 กราฟ ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: