พหุนามครูทับทิม

……………………….เอกนาม

………..ความหมายของเอกนาม
……………สาระสำคัญ
…..1. ข้อความที่เขียนในรูปสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร เรียกตัวเลขว่า ค่าคงตัว และ
เรียกตัวอักษรว่า ตัวแปร และข้อความที่เขียนในรูปสัญลักษณ์ เช่น –5x, 2a + 3, a – 3b เรียกว่า นิพจน์
…..2.การเขียนผลคูณระหว่างค่าคงตัวและตัวแปร มีหลักการ ดังนี้
……….1)กรณีที่มีค่าคงตัวหลาย ๆ ตัว ให้หาผลคูณของค่าคงตัวก่อน แล้วจึงเขียนในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรโดยเขียนค่าคงตัวไว้หน้าตัวแปร
……….2)กรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัว ให้เขียนเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยเขียนเรียงติดกันและใช้สัญลักษณ์
เลขยกกำลังในกรณีที่สามารถเขียนได้
……….3)กรณีที่มีค่าคงตัวเป็น 1 จะไม่เขียนเลข 1 ให้เขียนเฉพาะตัวแปรเท่านั้น และถ้ามีค่าคงตัวเป็น –1
ให้เขียนเฉพาะเครื่องหมายลบไว้หน้าตัวแปรทั้งหมด
…..3. เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
โดยเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก
…..4. เอกนามมีส่วนประกอบสองส่วน คือ
………1)ส่วนที่เป็นค่าคงตัว เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของเอกนาม
………2)ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปร โดยมีเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์
หรือจำนวนเต็มบวกและเรียกผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดในเอกนามว่า ดีกรีของเอกนาม
…..5.เอกนามสองเอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อเอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกันและเลขชี้กำลังของตัวแปร
ตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากัน
…..6.เอกนามที่จะนำมาบวกหรือลบกันได้นั้น จะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน
…..7.การบวกเอกนาม สามารถใช้สมบัติการแจกแจงหาผลบวกของเอกนามได้ กรณีที่เอกนามไม่คล้ายกัน
จะไม่สามารถเขียนผลบวกในรูปเอกนามได้ ต้องเขียนผลบวกในรูปการบวก
…..8.ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = (ผลบวกของสัมประสิทธิ์) × (ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปร
หรือการคูณกันของตัวแปร)
…..9.การลบเอกนาม การลบเอกนามที่คล้ายกันใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนสองจำนวนตามข้อตกลงของการลบ คือ จะเปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกของเอกนาม แล้วใช้หลักเกณฑ์ของการบวกเอกนามที่คล้ายกัน
…..10.ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = (ผลลบของสัมประสิทธิ์) × (ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปร
หรือการคูณกันของตัวแปร)ในกรณีที่เอกนามไม่คล้ายกัน จะไม่สามารถเขียนผลลบในรูปเอกนามได้ ต้องเขียนผลลบในรูปการลบ

…………………….                              มาดูคลิปเพิ่มเติมค่ะ

 

………………..

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 31 สิงหาคม, 2016, in บทที่ 2 พหุนาม ม.2. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: