ความหมายของพุนาม

…………………….พหุนาม (Prime)

……….1.พหุนาม คือ นิพจน์ที่เขียนในรูปเอกนาม หรือเขียนในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไป
……….2.ในพหุนามใด ๆ เรียกแต่ละเอกนามที่อยู่ในพหุนามว่า พจน์ (term) ของพหุนามและในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกัน เรียกเอกนามที่คล้ายกันว่า พจน์ที่คล้ายกัน (like terms)
……….3.ในกรณีที่พหุนามมีพจน์บางพจน์ที่คล้ายกัน สามารถรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้พหุนามนั้นอยู่ในรูปที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลย เรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่า พหุนามในรูปผลสำเร็จ และเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์พหุนามในรูปผลสำเร็จว่า ดีกรีของพหุนาม
……….4.ในการเขียนพหุนามในรูปผลสำเร็จควรเขียนเรียงดีกรีของพหุนามจากมากไปน้อย

………………………………การบวกลบพหุนาม

……….1.การบวกพหุนาม ทำได้โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวก ถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันให้บวกพจน์ที่คล้ายกัน
เข้าด้วยกัน
……….2.หลักการบวกพหุนามมี 2 วิธี คือ
……….1)การบวกตามแนวนอน
…………….ขั้นที่ 1ให้เขียนพหุนามที่กำหนดให้ทั้งหมดที่ต้องการจะนำมาบวกกันในบรรทัดเดียวกัน
…………….ขั้นที่ 2ให้รวมพจน์ที่คล้ายกันตามแนวนอน
…………….ขั้นที่ 3เขียนผลลัพธ์ที่ได้ในรูปพหุนามผลสำเร็จ
……….2)การบวกตามแนวตั้ง
……………ขั้นที่ 1ให้เขียนพหุนามที่กำหนดให้ โดยให้พจน์ที่คล้ายกันอยู่ตรงกัน
……………ขั้นที่ 2ให้รวมพจน์ที่คล้ายกันตามแนวตั้ง
…………..ขั้นที่ 3เขียนผลลัพธ์ที่ได้ในรูปพหุนามผลสำเร็จ
……..2.การหาผลลบของพหุนามมีหลักการดังนี้

พหุนามตัวตั้ง – พหุนามตัวลบ  =  พหุนามตัวตั้ง + พหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบ

……….มาดูตัวอย่างกันค่ะ เรื่องการบวกลบพหุนาม

………………………………..และคลิปวีดีโอเพิ่มเติมเรื่องการบวกลบพุนามค่ะ

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 1 กันยายน, 2016, in บทที่ 2 พหุนาม ม.2. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: