แบบทดสอบทฤษฎีจำนวน

………….แบบทดสอบวัดผลรายจุดประสงค์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวน

…….คำสั่ง   ให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงวิธีหาคำตอบ จากโจทย์ต่อไปนี้

……1. ข้อใดคือจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 18 และ 20 ลงตัว (1 คะแนน)
………..ก. 36
………. ข. 120
………. ค. 180
………  ง. 240
………  จ. 260
……2. จำนวนที่น้อยที่สุดที่ 6, 10, 15 หารแล้วเหลือเศษ 2 คือจำนวนใด(1 คะแนน)
……….ก. 32
……….ข. 38
……… ค. 62
……… ง. 92
………จ. 100
……3. จงหา ห.ร.ม ของ 555 และ 1036 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……4. ผลบวกของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 24 , 56 (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……5. จงหา ค.ร.น ของ 78 , 130 และ 170 (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……6. จงหา ค.ร.น. ของ 12, 30 และ 45
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……7 . จงหา ห.ร.ม ของ 35 , 245 และ 420 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……8 . จงหา ห.ร.ม ของ 8748 และ 2376 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 15 กันยายน, 2016, in บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: