แบบรั้วแนวนอนบ้านครูทับทิม

รูป1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูป6 รูป7

เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

....ผลงานนักเรียน..เรื่อง อาเซียนสู่เศรษฐกิจพอเพียง…

คณิตศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียงครูทับทิม

เป็นตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลกับ เศรษฐกิจพอเพียง คือ…..
… เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาที่นักเรียนเรียนเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง…

 

Kutchum E-SE-Project Model : Chart

Kutchum-E-Se-Project-Model:Chart

 

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงคณิตศาสตร์

ตัวอย่างแผนการสอนคณิตศาสตร์กับเศรษฐิกิจพอพียง
แบบ- บูรณาการโดยใช้ Kutchum E-SE-Project Model ; Chart

 

ตัวอย่างข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตม.6

เป็นตัวอย่างข้อสอบ ม.6 ค่ะ

ข้อสอบตามตัวชี้วัดม.4 ครูทับทิม

เป็นเนื่อหา ม.4 เทอม 2 ค่ะ หัวข้อผิดค่ะ

 

ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที2 from ทับทิม เจริญตา

ขอบคุณครูไพรวัล

ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตม.4ครูทับทิม

ลองนำไปฝึกค่ะ ม.4เทอม1

ขอขอบคุณครูไพรวัล…

ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตม.3เทอม2ครูทับทิม

เป็นตัวอย่างข้อสอบ ม.3 nนำไปฝึกดูค่ะ

ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตม.3(1)ครูทับทิม

ตัวอย่างข้อสอบตามตัวชี้วัดม.3 เทอม 1

ขอขอบคุณครูไพรวัล
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.